Таблата като забавление или спорт — бекгемън

Стратегии, тактики, съвети и правила в състезателната табла под формата на безплатни уроци

Урок 0: Основни правила в състезателната табла. Контра

Ниво на трудност на урока: ниско, за начинаещи.

На тази страница (котви): Нареждане и местене на пуловете | Наименования на капиите и квадрантите | Взимане на пуловете. Марс и бекгемън | Нотация. Запис на партиите по спортна табла | Правило за контра и реконтра: основна разлика с обикновената табла | Турнирни правила в спортната табла | Външни препратки | Бланка за мнения, въпроси и обратна връзка

Нареждане и местене на пуловете

+-24-23-22-21-20-19-+---+-18-17-16-15-14-13-+
|2O    5X|   | 3X   5O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |                 |
|2X    5O|   | 3O   5X|
с
+--1--2--3--4--5--6-+---+--7--8--9-10-11-12-+
Нареждане на пуловете в началната позиция на таблата. Зелените се движат по часовниковата стрелка, а червените обратно на нея.

На фигурата е показано подреждането в началната позиция на таблата. Дъската е разделена на 4 квадранта (сектора) по 6 позиции (деления, пунктове, точки), наричани капии. Строго казано, капия имаме когато има 2 или повече пула на една позиция. Традиционно капиите се изобразяват посредством удължени равнобедрени триъгълници в два цвята за да се местят по-лесно. Възможно е и алтернативно (огледално) нареждане, при което зелените се движат обратно на часовниковата стрелка, а червените по нея.

Пуловете се местят според показанието на 2 зарчета. Ако показанията са еднакви се правят 4 хода.

Трябва да се местят и двата зара, а при невъзможност по-големия. Това правило не е популярно в някои от балканските държави.

При попадане върху единичен пул (гол) се маха и слага на бара — преградата, разделяща игралната дъска на две. Голия става затворник и започва от начало — влиза в игра от 24-та капия при хвърляне на 1, от 23-та при 2 и т.н — от 19-та при 6.

Наименования на капиите и квадрантите

Точна терминология: 20-тата капия е Вашата златна капия (задържаща, дефанзивна), а 5-та е Вашата 5-та капия – златната капия на противничката Ви. Вашите бар-капия, сребърна, желязна и оловна също са дефанзивните капии.

Взимане на пуловете. Марс и бекгемън

Когато всички пулове са в собственото вътрешно поле (1-6) е разрешено взимането — изваждане на пуловете от игра. Взима се колкото показва зара или от следващата по-ниска капия, ако числото го няма и няма пулове на по-големи номера.

Печели играча, който пръв вземе всичките си пулове. Играта е двойна (марс, гемън), ако противничката Ви не е взела нито един пул и тройна (бекгемън, още една разлика с таблата на Балканите), ако има пулове във вътрешното Ви табло или бара.

Нотация. Запис на партиите по спортна табла

Когато се играе в турнири на живо дъските са без номерация на капиите, защото:

Пример: ако началното хвърляне и следващото са 31 и играчите правилно хванат златните капии, хода се пише 31: 8/5 6/5 и за двамата.

Когато се удря гол пул се отбелязва със звездичка — 65: 13/7* 6/1. Когато се местят повече от 1 пул в скоби се пише броят — 55: 13/3(2). Междинната капия не се пише, освен в случаите когато се удря гол пул — 22: 24/20*/18*/16. Когато се влиза от бара се пише „бар“ (bar), а когато се излиза — „вън“ (off).

Правило за контра и реконтра: основна разлика с обикновената табла

В състезателната табла се въвежда правилото за контриране. Така играта става много по-интересна и вълнуваща, но и много по трудна. Може да се контрира (реконтрира) неограничен брой пъти — мач до 25 точки може да завърши за една партия!

 1. В началото и двамата играчи могат да контрират: контриращото кубче е по средата и е установено на 1 (но пише 64).
 2. Контрирането става преди да се хвърлят заровете. Трябва да се каже „контра“ (double [дабъл] = удвояване).
 3. Играчът получил контра има два избора: да се предаде (pass [пас] = прекратявам, отказвам се, пас) или да приеме (take [тейк] = приемам).
 4. Ако каже пас, т.е. се предаде партията се прекратява и играчът обявил контра печели точките, които показва контриращото кубче.
 5. Ако приеме, партията продължава като показанието на контриращото кубче се удвоява (при 1-вата контра става 2, после 4 и т.н.).
 6. Ако е дадена контра само приелият я играч може да контрира (владее контриращото кубче). Контрите след 1-вата се наричат реконтра (redouble [ридабъл] = повторно удвояване).
 7. Ако са достигнати точките за победа в мача не е разрешено контрирането/реконтрирането (няма и смисъл).
 8. Конвенция за автоматична контра: При хвърлянето на еднакви зарове в началото на играта, контриращото кубче се установява на 2 като остава в средата. Това се прави само веднъж за всяка партия. Това правило не е много популярно. Ползва се в игрите за пари.
 9. Правило на Крауфорд (Crawford): ако някой от играчите достигне до една точка до победата, контриращото кубче се замразява, т.е. забранено е да се ползва, но само за една партия.
 10. Правило на Джакоби (Jacoby, Джейкъби): ако не е дадена контра марсовете и бекгемъните (вж. т.2) не се зачитат. Това правило се използва в играта за пари.
 11. След края на партията по спортна табла, спечелилият играч си пише точки колкото показва контриращото кубче. Ако е марс точките се умножават по 2. Ако е бекгемън се умножават по 3.

Турнирни правила в спортната табла

Турнирните правила в спортната табла се различават от общоприетите по кръчмите на Балканите. Затова, ако ще участвате в турнири на живо трябва да се запознаете с тях.

Външни препратки

↑ Най-горе | Подкрепи.бг икона 32х32 Подкрепи.бг! | Спаси дете! | Към навигацията | Към другите препратки | Към основното съдържание

Бланка за мнения, въпроси и обратна връзка

Единственото задължително поле е „текст“ !

Коментирайте „Основни правила в състезателната табла. Контра“!